peçes puzzle
peça puzzle

Serveis

A PSICONENS oferim al nen un espai per créixer i aprendre a fer front a les seves dificultats i a reconèixer i gestionar sentiments/emocions. Posem a l’abast del nen diferents tècniques i estratègies que l’ajudin a conèixer els seus punts forts/febles per tal de plantejar-se objectius de millora.

Entenem la intervenció des d’un enfoc cognitiu-conductual, dins un marc sistèmic i oferint suport emocional constant. Considerem imprescindible la coordinació continua amb la família i l’escola.

Funcionament del centre

Tots els tractaments són globals, intentant treballar la dificultat sense oblidar el que aquesta representa pel nen a nivell emocional i/o relacional.

peça puzzle

Primera
Trobada

Iniciem la nostra intervenció amb una primera trobada amb la família per tal de concretar el motiu de consulta, rebre informació sobre dades evolutives, repertoris de conducta, el funcionament cognitiu, l’estat emocional... Obtenim així totes les dades que ens permetran plantejar hipòtesis diagnòstiques.

peça puzzle
peça puzzle

Sessions
diagnòstiques

A continuació, realitzem les sessions diagnòstiques necessàries per tal d’administrar les proves que resulten imprescindibles per establir un diagnòstic.

peça puzzle
peça puzzle

Tractament

Si està indicat iniciem tractament psicoterapèutic o reeducatiu amb una proposta de treball concret i ajustada a cada nen/a.

Intervencions

Per cada intervenció es posen a l'abast del nen les eines que millor l'ajudaran a poder evolucionar i a trobar el seu equilibri.

peçes puzzle
logo colegi psicolègs catalunya logo colegi logopedia catalunya