Logopèdia

A Psiconens comptem amb les tècniques rehabilitadores més avançades a l'hora de treballar alteracions a nivell de parla i/o llenguatge.

En les primeres edats, és especialment important oferir eines als nens per tal de poder fer front a les seves dificultats. Retards significatius en el llenguatge poden condicionar el seu desenvolupament global.

Trastorn del llenguatge expressiu

Trastorn caracteritzat per la presència de dificultats a nivell de llenguatge.

Es manifesta a partir d’un enlentiment en l'evolució del llenguatge que es pot concretar en:

Els objectius més importants de la intervenció seran treballar els aspectes deficitaris.
Habitualment està associat a dificultats a nivell de parla.

Trastorn fonològic

Consisteix en el Trastorn del desenvolupament de l’articulació.

Apareixen errades a l’hora de produir, utilitzar, representar o organitzar correctament un so o grup de sons concrets. Les omissions de sons són més greus que les substitucions i aquestes són més greus que les distorsions.

Amb la Teràpia Miofuncional tractem aquest transtorn.

Els objectius més importants de la intervenció són treballar:

Trastorn del llenguatge comprensiu

Trastorn en el que apareixen dificultats associades al llenguatge receptiu, comprensiu.

És important donar estratègies a nens de l’últim cicle de Primària o Secundària per tal que puguin resumir allò que estan estudiant i que ho puguin després exposar en un examen.

Destaquen dificultats per:

logo colegi psicolègs catalunya logo colegi logopedia catalunya