imgText

Oferim al nen un espai per créixer i aprendre a fer front a les seves dificultats i a reconèixer i gestionar sentiments i emocions

imgText

Considerem imprescindible la coordinació continua amb la família i l’escola

imgText

PSICONENS va iniciar el seu funcionament al Setembre de 1986

peça puzzle

Serveis

Tots els tractaments són globals, intentant treballar la dificultat sense oblidar el que aquesta representa pel nen a nivell emocional i/o relacional. Avaluem les situacions tenint en compte totes les persones i tots els factors que estan interactuant.
peça puzzle

ADOS-2 ADI-R

El diagnòstic precoç i la intervenció primerenca són clau en Psicologia i estan associats a un millor pronòstic. En el cas del Trastorn de l'Espectre Autista (TEA) l'administració de proves com l'ADOS-2 i l'ADI-R per part de professionals especialitzats és fonamental.
peça puzzle

Glifing

Glifing és un mètode a través del que s’entrenen de manera intensiva els diferents aspectes que conformen el procés d’adquisició i automatizació de la lectura. L’objectiu de l’entrenament és millorar l’habilitat lectora del nen permetent-li treure el màxim profit de les situacions d’aprenentatge.
peçes puzzle
logo colegi psicolègs catalunya logo colegi logopedia catalunya