peçes puzzle
peça puzzle

ADOS-2 ADI-R

El diagnòstic precoç i la intervenció primerenca són clau en Psicologia i estan associats a un millor pronòstic. En el cas del Trastorn de l'Espectre Autista (TEA) l'administració de proves com l'ADOS-2 i l'ADI-R per part de professionals especialitzats és fonamental.

ADOS-2

L’ADOS-2 és una escala d’Observació pel diagnòstic de l’Autisme. Es tracta d’una avaluació estandarditzada i semiestructurada de la comunicació, la interacció social i el joc i l’ús imaginatiu de materials per a persones amb sospita de poder tenir diagnòstic de Trastorn de l’espectre autista (TEA).

ADI-R

L’ADI-R és una entrevista clínica que permet una avaluació de persones amb sospita d’autisme o de tenir algun trastorn de l’espectre autista (TEA). És una eina útil pel diagnòstic i el disseny de plans educatius i de tractament.

peçes puzzle
logo colegi psicolègs catalunya logo colegi logopedia catalunya